Phỏng vấn vê lề: Góp ý Luật phòng chống tham nhũng

Sửa đổi luật phòng chống tham nhũng cần có quy định về trách nhiệm của người đứng đầu; huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và bổ sung quy định ngăn chặn hành vi tham nhũng vặt... là ý kiến của đại biểu bên hành lang Quốc hội trong phiên thảo luận sáng nay về Dự án luật phòng chống tham nhũng (sửa đổi):