TƯ VẤN SỨC KHỎE : KHI NÀO NỔI HẠCH LÀ DẤU HIỆU CỦA BỆNH UNG THƯ?

Chuyên mục: 365MediHome | Lượt xem : 10,100

Ngày đăng: 05/03/2021

TƯ VẤN SỨC KHỎE : KHI NÀO NỔI HẠCH LÀ DẤU HIỆU CỦA BỆNH UNG THƯ?

KHÁCH MỜI:THẠC SĨ BÁC SĨ CHUYÊN KHOA 2 ĐINH TRỌNG TOÀN Trung tâm phát triển Công nghệ Y tế từ xa Việt Nam. MC: THẢO NGUYÊN NGÀY: 05/03/2021

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?