Sơn La bảo tồn Di sản văn hóa quốc gia phi vật thể Lễ hội Hết Chá

Chuyên mục: 54 DÂN TỘC ANH EM | Lượt xem : 7700 Ngày: 31/05/2016

Sơn La bảo tồn Di sản văn hóa quốc gia phi vật thể Lễ hội Hết Chá

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?