Lưu giữ nghề làm giấy bản của người Tày, Nùng Cao Bằng

Chuyên mục: 54 DÂN TỘC ANH EM | Lượt xem : 10,124

Lưu giữ nghề làm giấy bản của người Tày, Nùng Cao Bằng

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?