Kết nối phóng viên Mỹ Phượng về vụ tai nạn đường sắt tại Thừa Thiên Huế

Chuyên mục: AN TOÀN GIAO THÔNG | Lượt xem : 10,236

Kết nối phóng viên Mỹ Phượng về vụ tai nạn đường sắt tại Thừa Thiên Huế

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?