LUẬT HỢP TÁC XÃ KHÓ TRIỂN KHAI VÌ THIẾU VỐN

Chuyên mục: CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH | Lượt xem : 215,725

Ngày đăng: 23/10/2018

LUẬT HỢP TÁC XÃ KHÓ TRIỂN KHAI VÌ THIẾU VỐN

Một trong những kênh tín dụng quan trọng của các HTX hiện nay, là các Quỹ phát triển HTX từ trung ương đến địa phương. Tuy nhiên, với nguồn lực hạn hẹp, các quỹ này cũng chỉ hỗ trợ được phần nào nhu cầu vốn từ hàng chục nghìn HTX trên cả nước. Nâng cao năng lực của các quỹ này được cho là giải pháp cấp thiết thúc đẩy sự phát triển của kinh tế tập thể

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?