Ồ ẠT XÂY NHÀ VĂN HÓA VÀ TRƯỜNG HỌC

Chuyên mục: CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH | Lượt xem : 219,299

Ngày đăng: 09/10/2018

Ồ ẠT XÂY NHÀ VĂN HÓA VÀ TRƯỜNG HỌC

Một xã có khoảng 3.800 người, trước kia có 6 xóm. Không hiểu chính quyền xã làm cách nào mà xin được chuyển thành 6 thôn. Mỗi thôn được cấp kinh phí xây một nhà văn hóa. Tuy người dân thuận tiện mỗi khi hội họp và lại không phải đóng góp gì để xây nhà văn hóa, nhưng nguồn vốn đầu tư lấy từ đâu nếu không từ ngân sách? Có cần thiết mỗi thôn một nhà văn hóa khi các xã bên có quy mô 6.000- 10.000 dân, nhưng cũng chỉ có 1-2 nhà văn hóa? Lại có xã đã có trường mầm non hay tiểu học đạt chuẩn quốc gia, nhưng vẫn muốn xây dựng thêm nữa, nghĩa là phải sử dụng thêm quỹ đất tại địa phương và phải thêm nguồn vốn đầu tư.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?