YÊN BÁI CHÚ TRỌNG HIỆN ĐẠI HÓA HÀNH CHÍNH CÔNG

Chuyên mục: CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH | Lượt xem : 217,258

Ngày đăng: 03/10/2018

YÊN BÁI CHÚ TRỌNG HIỆN ĐẠI HÓA HÀNH CHÍNH CÔNG

Cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo môi trường đầu tư thông thoáng, nâng cao năng lực cạnh tranh. Thời gian qua tỉnh Yên Bái đã có nhiều đột phá về công tác này vươn lên vị trí 46/63 tỉnh, thành phố về cải cách hành chính. Nhiều mô hình mới đã được triển khai ở cấp tỉnh, thành phố và đặc biệt là cấp xã, phường, thị trấn.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?