SỬA LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG: TĂNG PHÂN CẤP, GIẢM THỦ TỤC

Chuyên mục: CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH | Lượt xem : 222,539

Ngày đăng: 12/11/2018

SỬA LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG: TĂNG PHÂN CẤP, GIẢM THỦ TỤC

Sau 3 năm thực hiện luật Đầu tư công, Luật đã bộc lộ một số hạn chế mà thường được nhắc đến nhất là quy trình, thủ tục phức tạp, cứng nhắc, chưa phù hợp thực tiễn. Điển hình là trong công tác thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, tồn tại nhiều bất cập trong điều chỉnh dự án, điều chỉnh kế hoạch. Chính vì vậy, Luật Đầu tư công cần sửa đổi, bổ sung đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật và tháo gỡ khó khăn cho các bộ, ngành và địa phương. Một trong những điểm mấu chốt trong việc sửa đổi Luật Đầu tư công lần này là phân cấp, phân quyền mạnh hơn cho địa phương, nhằm tạo thuận lợi hơn nữa trong thực hiện các dự án đầu tư công.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?