CHÍNH QUY HÓA LỰC LƯỢNG CÔNG AN XÃ

Chuyên mục: CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH | Lượt xem : 215,108

Ngày đăng: 06/11/2018

CHÍNH QUY HÓA LỰC LƯỢNG CÔNG AN XÃ

Nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, bên cạnh việc đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, đầu tư cơ sở vật chất, chính sách đãi ngộ phù hợp với lực lượng Công an xã. Bộ Công an cũng yêu cầu tạo điều kiện cho cán bộ Công an chính quy được điều động đảm nhiệm các danh Công an xã.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?