HÀNG CHỤC NGHÌN Y, BÁC SỸ CÓ ĐƯỢC CÔNG NHẬN VIÊN CHỨC?

Chuyên mục: CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH | Lượt xem : 213,953

Ngày đăng: 27/11/2018

HÀNG CHỤC NGHÌN Y, BÁC SỸ CÓ ĐƯỢC CÔNG NHẬN VIÊN CHỨC?

Tới thời điểm này, hàng chục nghìn y, bác sỹ tại các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn của 10 tỉnh, thành phố đang chờ đợi hướng giải quyết của các Bộ, ban ngành về việc chuyển ngạch trở thành viên chức theo Nghị định 117 ngày 8/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Trong khi đó, các Y, bác sỹ này đang phải làm việc trong môi trường thiếu thốn về cơ sở vật chất, không được bảo hộ theo quy định của Luật Viên chức, thu nhập không ổn định, không có điều kiện nâng cao tay nghề...

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?