HỘ KINH DOANH NGẠI LÊN DOANH NGHIỆP

Chuyên mục: CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH | Lượt xem : 23,577

Ngày đăng: 09/07/2018

HỘ KINH DOANH NGẠI LÊN DOANH NGHIỆP

Nghị quyết 35 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, đặt mục tiêu cả nước có ít nhất 1 triệu Doanh nghiệp hoạt động. Một trong những giải pháp quan trọng nhằm hoàn thành mục tiêu này là hỗ trợ, khuyến khích hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi và đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Tuy nhiên, còn nhiều hộ kinh doanh e ngại chuyển đổi lên Doanh nghiệp, bởi lo ngại nghĩa vụ pháp lý nhiều hơn, thủ tục phức tạp hơn và làm tăng thêm chi phí hoạt động.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?