PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TẠI NHÀ

Chuyên mục: CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH | Lượt xem : 23,744

Ngày đăng: 16/07/2018

PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TẠI NHÀ

Để góp phần giảm tải công việc cho các cơ quan hành chính, tăng cường sự công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết TTHC, đồng thời tiết kiệm chi phí cho người dân và các tổ chức, doanh nghiệp, ngày 19/10/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 45 về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.Thay vì đến cơ quan công quyền thì người dân thông qua Bưu điện để tiếp nhận hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính ngay tại nhà.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?