CHỐNG "XIN - CHO" BẰNG ZALO

Chuyên mục: CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH | Lượt xem : 164,679

Ngày đăng: 21/08/2018

CHỐNG "XIN - CHO" BẰNG ZALO

Ứng dụng mạng xã hội Zalo gần đây tại nhiều tỉnh-thành phố, đã cho phép người dân tra cứu và biết được tình trạng giải quyết đối với lý lịch tư pháp, hộ khẩu, đăng ký kinh doanh hay là kiến nghị cá nhân...Tuy nhiên, nhiều ý kiến tỏ ra lo ngại nếu dùng Zalo sẽ lộ thông tin cá nhân qua smartphone, thậm chí vi phạm đến bảo mật, an ninh mạng...

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?