ĐẤU THẦU DỊCH VỤ CÔNG ÍCH LIỆU CÓ KHẢ THI?

Chuyên mục: CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH | Lượt xem : 159,154

Ngày đăng: 13/08/2018

ĐẤU THẦU DỊCH VỤ CÔNG ÍCH LIỆU CÓ KHẢ THI?

Tái cơ cấu khu vực dịch vụ công ích đã được đề cập ở cả nghị quyết của Trung ương và Quốc hội, theo hướng mở nhiều hơn cho khu vực kinh tế tư nhân tham gia, nhưng việc thực hiện vẫn khá chậm chạp. Từ thực tế cho thấy, việc tăng cường đấu thầu, minh bạch trong cung cấp dịch vụ công ích sẽ vừa tiết kiệm được ngân sách, vừa nâng cao chất lượng dịch vụ và phải có những giải pháp mang tính đột phá để thực hiện mục tiêu chuyển đổi này

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?