ĐỂ CẮT GIẢM ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THỰC CHẤT

Chuyên mục: CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH | Lượt xem : 158,396

Ngày đăng: 27/08/2018

ĐỂ CẮT GIẢM ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THỰC CHẤT

Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, ngày 31/10/2018, sẽ là hạn chót xây dựng các dự thảo các nghị định về cắt giảm 50% số điều kiện kinh doanh hiện có. Sau 1 năm triển khai, tổng số điều kiện kinh doanh được cắt giảm mới chỉ đạt khoảng 738 trong gần 6.000 điều kiện kinh doanh, chiếm 12,5%. Đáng lo ngại là việc cắt giảm điều kiện kinh doanh hiện nay ở 1 số Bộ ngành còn mang tính hình thức, thậm chí sau khi cắt giảm còn gây khó khăn hơn cho doanh nghiệp.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?