MÔ HÌNH XIN LỖI DÂN VÀ NỤ CƯỜI CÔNG SỞ

Chuyên mục: CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH | Lượt xem : 23,460

Ngày đăng: 06/08/2018

MÔ HÌNH XIN LỖI DÂN VÀ NỤ CƯỜI CÔNG SỞ

Nếu công chức, viên chức trực tiếp xử lý hồ sơ để chậm hơn thời gian quy định từ hai lần trở lên mà không có lý do chính đáng, thì tùy theo mức độ vi phạm phải bị xem xét xử lý, hoặc thay đổi vị trí công tác. Quy định này của Đà Nẵng vừa đánh vào lòng tự trọng của cán bộ, công chức, vừa khuyến khích các cơ quan, đơn vị cải tiến lề lối làm việc, để rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ nhanh hơn so với thời hạn đã được quy định. Trong khi đó, ở thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp mô hình cải cách hành chính sáng tạo đã được xây dựng theo hướng chính quyền phục vụ, như “Nụ cười công sở” ở xã Tân Quy Tây, là điểm sáng gắn kết giữa người dân với cán bộ, công chức, viên chức ngày càng thân thiện, gần gũi hơn

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?