CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE - CÒ MỒI VẪN CÒN ĐẤT SỐNG

Chuyên mục: CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH | Lượt xem : 223,473

Ngày đăng: 03/09/2018

CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE - CÒ MỒI VẪN CÒN ĐẤT SỐNG

Từ năm 2016, các cá nhân, cơ quan, tổ chức có nhu cầu đổi giấy phép lái xe có thể đăng ký với sở Giao thông Vận tải Hà Nội và Công ty bưu chính Viettel để nhận hồ sơ tại chính cơ quan, doanh nghiệp mình, sau đó nhận chuyển phát kết quả tại nhà mà không phải đến bộ phận một cửa để làm thủ tục, với thời gian chỉ mất từ 5 - 10 phút/hồ sơ.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?