TRÍ THỨC TRẺ ĐỢI LÀM PHÓ CHỦ TỊCH XÃ

Chuyên mục: CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH | Lượt xem : 220,120

Ngày đăng: 10/09/2018

TRÍ THỨC TRẺ ĐỢI LÀM PHÓ CHỦ TỊCH XÃ

Năm 2011, Đề án thí điểm của Bộ Nội vụ về tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND xã thuộc 63 huyện nghèo, được Thủ tướng phê duyệt. Nhưng qua 5 năm thực hiện dự án, vẫn còn 68 đội viên chưa bố trí được công việc do thiếu biên chế. Một số địa phương còn lúng túng do không có chỗ trống, để bố trí những Phó Chủ tịch xã tương lai này vào công tác như mục tiêu Đề án. Vậy, Đề án chuẩn bị kỹ hay chưa, khi kết thúc đúng vào giai đoạn tất cả các Bộ ngành, địa phương đang đẩy mạnh sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế theo Nghị quyết của Bộ Chính trị?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?