BỘ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG LẤY CÔNG NGHỆ LÀM NỀN TẢNG ĐI ĐẦU TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Chuyên mục: CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH | Lượt xem : 77,836

Ngày đăng: 31/08/2020

BỘ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG LẤY CÔNG NGHỆ LÀM NỀN TẢNG ĐI ĐẦU TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Tháng 6 năm 2020, Bộ TT&TT đã hoàn thành mục tiêu đưa 100% dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4, trở thành 1 trong 2 Bộ đầu tiên chính thức hoàn thành việc đưa 100% dịch vụ công thuộc thẩm quyền của Bộ lên cung cấp trực tuyến mức độ 4 tập trung trên Cổng dịch vụ công của Bộ.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?