LONG AN - HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Chuyên mục: CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH | Lượt xem : 78,689

Ngày đăng: 29/08/2020

LONG AN - HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Trong những năm qua, tỉnh Long An đã thực hiện khá đồng bộ và hiệu quả công tác cải cách hành chính, đặc biệt là triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; dịch vụ bưu chính công ích,... Nhờ đó, đã góp phần làm thay đổi cơ bản mối quan hệ giữa chính quyền và người dân; góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?