ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG NGÀNH BHXH

Chuyên mục: CÂU CHUYỆN HÔM NAY | Lượt xem : 11,964

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG NGÀNH BHXH

Với mục tiêu tăng cường bao phủ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp nhằm đảm bảo an sinh xã hội, ngành bảo hiểm xã hội đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội, quan lý quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Và kèm theo đó trách nhiệm của ngành bảo hiểm xã hội cũng nặng nề hơn, làm thế nào để minh bạch thông tin với người dân, làm thế nào để đảm bảo quyền lợi cho người dân, làm thế nào để quản lý tốt nguồn quỹ bảo hiểm của người dân luôn là những câu hỏi mà ngành bảo hiểm xã hội đặt ra để thực hiện nhiệm vụ của mình tốt hơn.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?