LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC CHỨC DANH DO QUỐC HỘI BẦU VÀ PHÊ CHUẨN

Chuyên mục: CÂU CHUYỆN HÔM NAY | Lượt xem : 13,878

Ngày đăng: 21/10/2018

LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC CHỨC DANH DO QUỐC HỘI BẦU VÀ PHÊ CHUẨN

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?