NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2019: SIẾT CHẶT KỶ LUẬT TÀI CHÍNH

Chuyên mục: CÂU CHUYỆN HÔM NAY | Lượt xem : 25,591

Ngày đăng: 14/11/2018

NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2019: SIẾT CHẶT KỶ LUẬT TÀI CHÍNH

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 với các chỉ tiêu cụ thể. Bên cạnh đó nghị quyết cũng giao Chính phủ điều hành chính sách tài khóa chặt chẽ, phối hợp đồng bộ, linh hoạt với chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách, chấp hành dự toán ngân sách nhà nước đúng quy định của pháp luật. Vậy sau 1 năm Luật Ngân sách đi vào cuộc sống đã thể hiện vai trò như thế nào? Những bài học kinh nghiệm nào được rút ra sau thực hiện dự toán 2018? Để thực hiện tốt Nghị quyết về dự toán ngân sách 2019 cần phải lưu ý những điều gì?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?