SỬA ĐỔI TOÀN DIỆN LUẬT GIÁO DỤC VÀ KỲ VỌNG VÀO HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

Chuyên mục: CÂU CHUYỆN HÔM NAY | Lượt xem : 30,392

Ngày đăng: 16/11/2018

SỬA ĐỔI TOÀN DIỆN LUẬT GIÁO DỤC VÀ KỲ VỌNG VÀO HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

# Với 10 Chương, 121 Điều; tăng 01 chương và sửa đổi, bổ sung 39 điều so với dự thảo Luật trình tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 14, Luật Giáo dục (sửa đổi) được thảo luận tại kỳ họp lần này đang nhận được nhiều ý kiến khác nhau. Trên cơ sở kế thừa Luật Giáo dục hiện hành nhưng sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tiễn, dự luật được kỳ vọng sẽ khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hệ thống giáo dục thời gian qua. Việc sửa luật là phù hợp, tuy nhiên, đây là dự Luật đặc biệt quan trọng, liên quan trực tiếp tới việc "trồng người", ảnh hưởng trực tiếp tới xây dựng, đào tạo và phát triển thế hệ tương lai cho đất nước. Do vậy từng nội dung trong dự Luật cần được xem xét kỹ lưỡng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?