TỰ CHỦ ĐẠI HỌC ĐÁP ỨNG XU THẾ PHÁT TRIỂN

Chuyên mục: CÂU CHUYỆN HÔM NAY | Lượt xem : 14,067

Ngày đăng: 20/11/2018

TỰ CHỦ ĐẠI HỌC ĐÁP ỨNG XU THẾ PHÁT TRIỂN

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học vừa được thông qua chiều ngày 19/11, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 14.Với 4 nội dung chính lien quan đến mở rộng phạm vi và nâng cao hiệu quả tự chủ đại học; Đổi mới quản trị đại học; Đổi mới quản lý đại học; Đổi mới quản lý nhà nước trong điều kiện thực hiện tự chủ đại học, Luật được kỳ vọng sẽ tạo ra cơ sở pháp lý phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, đáp ứng nhu cầu đào tạo bậc đại học trong tình hình mới.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?