QUY ĐỊNH THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI: CẦN ĐẢM BẢO TÍNH KHẢ THI

Chuyên mục: CÂU CHUYỆN HÔM NAY | Lượt xem : 17,307

Ngày đăng: 13/12/2018

QUY ĐỊNH THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI: CẦN ĐẢM BẢO TÍNH KHẢ THI

Dự án Luật thi hành án hình sự (sửa đổi) đã được Quốc hội thảo luận, cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6 vừa qua, trong đó quy định về thi hành án hình sự (THAHS) đối với pháp nhân thương mại (PNTM) là một trong những nội dung cơ bản nhất của việc sửa đổi luật này. Tuy nhiên, quy định về cơ quan THA, trình tự, thủ tục chi tiết, hậu quả của việc cưỡng chế thi hành các hình phạt và biện pháp tư pháp đối với PNTM đều chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Các đại biểu Quốc hội còn nhiều băn khoăn về tính thống nhất, tính khả thi của các quy định THAHS đổi với PNTM trong dự thảo Luật

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?