THÁO “NGÒI NỔ” TỪ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Chuyên mục: CÂU CHUYỆN HÔM NAY | Lượt xem : 14,031

Ngày đăng: 03/12/2018

THÁO “NGÒI NỔ” TỪ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Năm 2018, khiếu nại, tố cáo tăng cả về số đơn và số vụ việc (tăng 11,8% số đơn, tăng 4,7% số vụ việc). Tình trạng công dân tụ tập đông người lên Trung ương khiếu kiện gia tăng. Đáng chú ý, một số thế lực đã lợi dụng tình hình khiếu nại, tố cáo để lôi kéo, kích động công dân tụ tập đông người hoặc có hành vi quá khích làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, tác động tiêu cực vào tâm lý của cán bộ, nhân dân. Luật tiếp công dân quy định người đứng đầu các cơ qun hành chính nhà nước phải tiếp công dân định kỳ. Thế nhưng, việc đối thoại của người có thẩm quyền tại một số nơi còn hình thức dẫn đến khiếu nại vượt cấp. Chương trình Câu chuyện hôm nay với chủ đề: “THÁO “NGÒI NỔ” TỪ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO” sẽ tập trung phân tích, cụ thể vấn đề này:

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?