DOANH NGHIỆP CÓ ÉP NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI ĐƯỢC TỰ QUYẾT ĐỊNH CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG?

Chuyên mục: CÂU CHUYỆN HÔM NAY | Lượt xem : 11,089

DOANH NGHIỆP CÓ ÉP NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI ĐƯỢC TỰ QUYẾT ĐỊNH CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG?

Bộ Lao động Thương Binh và xã hội đang đề xuất sửa đổi Nghị định 49/2013/ NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương theo đó dự kiến sẽ xoá bỏ nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương mà để chủ trương để doanh nghiệp chủ động trong chính sách tiền lương trên cơ sở mức lương tối thiểu. Điều này là phù hợp với định hướng cải cách tiền lương được đưa ra tại Hội nghị Trung ương 7, Khóa XII. Tuy nhiên liệu sự thay đổi này có tạo điều kiện cho doanh nghiệp ép người lao động giảm tiền lương xuống thấp hay không? Công đoàn cũng như người lao động cần phải có sự thay đổi như thế nào để đảm bảo quyền lợi về tiền lương cho người lao động?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?