NHIỀU ĐỘT PHÁ TRONG ĐỀ ÁN CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG

Chuyên mục: CÂU CHUYỆN HÔM NAY | Lượt xem : 10,854

Ngày đăng: 14/05/2018

NHIỀU ĐỘT PHÁ TRONG ĐỀ ÁN CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG

"Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp" là một trong 3 nội dung quan trọng được thảo luận trong Hội nghị Trung ương 7, khoá XII vừa qua với kỳ vọng sẽ tạo sự thay đổi căn bản trong thu nhập để vơi đi nỗi lo “cơm, áo, gạo, tiền cho các đối tượng trực tiếp hưởng lợi từ đề án này. Nội dung cải cách chính sách tiền lương thế nào? Việc cải cách tiền lương kỳ vọng sẽ tác động vào sự phát triển kinh tế xã hội ra sao? Cần phải triển khai thực hiện thế nào để đề án cải cách tiền lương thực sự sẽ là động lực để phát triển kinh tế? Khách mời: Ông Nguyễn Quang Dũng, Vụ trưởng Vụ Tiền lương, Bộ Nội vụ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?