CHỐNG THAM NHŨNG - QUÁN TRIỆT QUAN ĐIỂM "CHỮA CÂY BỆNH, BỎ CÂY HỎNG"

Chuyên mục: CÂU CHUYỆN HÔM NAY | Lượt xem : 12,495

Ngày đăng: 05/07/2018

CHỐNG THAM NHŨNG - QUÁN TRIỆT QUAN ĐIỂM "CHỮA CÂY BỆNH, BỎ CÂY HỎNG"

Lần thứ 2, Hội nghị toàn quốc về phòng chống tham nhũng đã được tổ chức với gần 400 đại biểu. Hội nghị không chỉ kiểm điểm việc thực hiện công tác PCTN, bàn phương hướng đến cuối nhiệm kỳ, mà còn nhìn lại 5 năm từ khi thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN với các bước tiến, hạn chế, khó khăn, kinh nghiệm, và đặc biệt là yêu cầu đẩy mạnh cuộc chiến chống giặc nội xâm những năm tới. Qua hội nghị này, những công việc thiết thực cụ thể để làm tốt công tác phòng chống tham nhũng và việc mở đường, định hướng trong thời gian tới đã được nêu ra. Liệu sau hội nghị này, có bước chuyển mới, mạnh mẽ, quyết liệt hơn trong công tác phòng chống tham nhũng vốn khó khăn, gian khổ, lâu dài, cam go, đầy thử thách...hay không?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?