EC GIA HẠN THÊM 6 THÁNG: THỦY SẢN VIỆT CÓ GỠ ĐƯỢC "THẺ VÀNG" NĂM 2019

Chuyên mục: CÂU CHUYỆN HÔM NAY | Lượt xem : 12,167

Ngày đăng: 05/07/2018

EC GIA HẠN THÊM 6 THÁNG: THỦY SẢN VIỆT CÓ GỠ ĐƯỢC "THẺ VÀNG" NĂM 2019

Trái với kỳ vọng về việc rút thẻ vàng với thủy sản Việt Nam sau đợt đánh giá mới đây, Liên minh châu Âu cho biết sẽ quay lại để xem xét vấn đề “thẻ vàng” của Việt Nam vào tháng 1/2019. Cần có những hành động như thế nào để khắc phục những tồn tại của ngành thúy sản, doanh nghiệp cần làm gì để khắc phục khó khăn trong xuất khẩu, các Hội ngành nghề, chính quyền địa phương cần có sự phối hợp như thế nào để thực hiện được những khuyến nghị mà EU đưa ra, để nghề cá VN từ khai thác theo nghề cá nhân dân sang phát triển trở thành nghề cá có trách nhiệm, phát triển bền vững?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?