TỪ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH ĐẾN DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN - NHỮNG VƯỚNG MẮC CẦN VƯỢT QUA

Chuyên mục: CÂU CHUYỆN HÔM NAY | Lượt xem : 13,673

Ngày đăng: 13/07/2018

TỪ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH ĐẾN DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN - NHỮNG VƯỚNG MẮC CẦN VƯỢT QUA

Ngày 11/7 hàng năm là ngày dân số thế giới. Kỷ niệm Ngày Dân số thế giới (11 tháng 7) năm nay, Quỹ Dân số Liên hợp quốc nêu chủ đề "Kế hoạch hóa gia đình là quyền con người". Đối với Việt Nam, với nhiều nỗ lực trong thực hiện công tác dân số, bên cạnh mức sinh thấp do vấn đề kế hoạch hoá gia đình được quan tâm và thực hiện tốt, dân số Việt Nam đang xuất hiện những xu hướng mới, vừa mang lại cơ hội, vừa gây ra những thách thức cho sự phát triển bền vững ở nước ta, như: Cơ cấu dân số vàng; mất cân bằng giới tính khi sinh; già hoá dân số…

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?