10 NĂM DẤU ẤN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 15/2008/QH12 VỀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THỦ ĐÔ HÀ NỘI

Chuyên mục: CÂU CHUYỆN HÔM NAY | Lượt xem : 12,527

Ngày đăng: 02/08/2018

10 NĂM DẤU ẤN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 15/2008/QH12 VỀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THỦ ĐÔ HÀ NỘI

Vào ngày 29/5/2008, Quốc hội đã thông qua nghị quyết số 15 điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội bằng việc sáp nhập toàn bộ diện tích các tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh (Vĩnh Phúc) và 4 xã huyện Lương Sơn (Hòa Bình.) “Hà Nội mới” khi đó được xác định sẽ là đô thị lớn với diện tích trên 3 ngàn km2 và dân số khoảng 6 triệu người. Nghị quyết 15 của Quốc hội Khóa 12 là một quyết định mang tầm vóc lớn, có ảnh hưởng và tác động lâu dài và nhiều mặt đến đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của Thủ đô. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại quá trình thông qua và tổ chức thực hiện Nghị quyết 15 cũng như chặng đường tiếp theo của Nghị quyết này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?