BÀI TOÁN CHO XÂY DỰNG NTM Ở VÙNG KHÓ KHĂN

Chuyên mục: CÂU CHUYỆN HÔM NAY | Lượt xem : 12,459

Ngày đăng: 15/08/2018

BÀI TOÁN CHO XÂY DỰNG NTM Ở VÙNG KHÓ KHĂN

# Kết quả đạt chuẩn NTM vẫn còn thấp, hiện còn 46 tỉnh với tổng số 2.139 xã đặc biệt khó khăn, trong đó có nhiều tỉnh có trên 100 xã đặc biệt khó khăn như: Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Điện Biên, Thanh Hóa… nhiều xã mới chỉ đạt dưới 5 tiêu chí đaang đặt ra bài toán khó đối với cơ quan, chính quyền và chính người dân. Làm thế nào để nông thôn mới thực sự đến với các xã, thôn, bản vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn? Công tác xây dựng nông thôn mới tại những địa phương này cần được thực hiện như thế nào? Đâu là lời giải cho “bài toán khó” này?... sẽ được đề cập trong chương trình Câu chuyện hôm nay.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?