ĐỂ TĂNG HIỆU QUẢ ĐẤU THẦU TẬP TRUNG THUỐC VÀ VẬT TƯ Y TẾ

Chuyên mục: CÂU CHUYỆN HÔM NAY | Lượt xem : 14,126

Ngày đăng: 07/01/2019

ĐỂ TĂNG HIỆU QUẢ ĐẤU THẦU TẬP TRUNG THUỐC VÀ VẬT TƯ Y TẾ

Đấu thầu tập trung thuốc và vật tư y tế đã làm giảm chi phí mua sắm thuốc so với những năm trước, tuy nhiên thuốc và vật tư y tế hiện vẫn là hai khoản chi rất lớn của quỹ Bảo hiểm y tế, chiếm tới 42,6%. Đây là phương án để hạn chế tiêu cực, tránh tình trạng thuốc giảm, thuốc kém chất lượng trà trộn vào bệnh viện, giảm giá thuốc cho người bệnh, giảm sức ép cho quỹ bảo hiểm y tế, đảm bảo công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều khó khăn và thách thức trong việc đấu thầu và mua sắm thuốc và vật tư y tế. Những khó khăn thách thức đó là gì? cần làm gì để tăng hiệu quả của việc đấu thầu và mua sắm tập trung thuốc và vật tư y tế?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?