GIÁM SÁT ĐỂ HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH VỀ GIẢM NGHÈO VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ MIỀN NÚI

Chuyên mục: CÂU CHUYỆN HÔM NAY | Lượt xem : 19,255

Ngày đăng: 25/01/2019

GIÁM SÁT ĐỂ HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH VỀ GIẢM NGHÈO VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ MIỀN NÚI

Quốc hội đã có nghị quyết giao Chính phủ xây dựng “Đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn” để trình Quốc hội xem xét quyết định tại kỳ họp thứ 8. Ủy ban Thường vụ Quốc hội có Nghị quyết về việc thành lập Đoàn Giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2022-2018”. Làm thế nào để những hoạt động này có hiệu quả? Cần những giải pháp nào để đời sống của đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi thực sự được nâng lên?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?