KHÓ THU HÚT NGƯỜI NGHÈO THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN

Chuyên mục: CÂU CHUYỆN HÔM NAY | Lượt xem : 13,762

Ngày đăng: 07/01/2019

KHÓ THU HÚT NGƯỜI NGHÈO THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN

Mặc dù Đảng và Nhà nước đã có chính sách hỗ trợ cho người nghèo và người cận nghèo lần lượt là 30% và 25% trên tổng số 22% đóng trên chuẩn nghèo của khu vực nông thôn. Đây là đối tượng khó khăn, không có tiền tích lũy nên cần khoản lương hưu để đảm bảo cuộc sống lúc về già nhưng đây cũng là lực lượng rất ít tham gia bảo hiểm xã hội. Vậy tại sao người nghèo, người cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số lại không mặn mà với chính sách này?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?