QUY ĐỊNH BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC VỚI LAO ĐỘNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI - BẢO ĐẢM SỰ BÌNH ĐẲNG

Chuyên mục: CÂU CHUYỆN HÔM NAY | Lượt xem : 11,328

Ngày đăng: 04/01/2019

QUY ĐỊNH BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC VỚI LAO ĐỘNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI - BẢO ĐẢM SỰ BÌNH ĐẲNG

Việt Nam đang hội nhập kinh tế hết sức mạnh mẽ và đang ngày càng phát triển, trong dòng chảy đó người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam rất lớn. Đây là lực lượng lao động góp phần vào sự phát triển kinh tế của đất nước đồng thời cũng đặt ra vấn đề là phải đảm bảo nhiều quyền lợi cho họ tốt hơn trong điều kiện hội nhập và toàn cầu hóa. Trong điều kiện đó Chính phủ đã quy định về việc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với lao động nươc ngoài làm việc tại Việt Nam. Vậy chính sách này sẽ có tác động như thế nào? Những khó khăn nào sẽ gặp phải khi triển khai?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?