THAY ĐỔI PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ SỬ DỤNG QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ - TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ Y TẾ CƠ SỞ

Chuyên mục: CÂU CHUYỆN HÔM NAY | Lượt xem : 12,537

Ngày đăng: 07/01/2019

THAY ĐỔI PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ SỬ DỤNG QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ - TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ Y TẾ CƠ SỞ

Thực trạng những năm vừa qua cho thấy trong việc quản lý và sử dụng quỹ có nhiều bất cập. Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Bảo hiểm y tế đã có những quy định mới trong việc quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế. Những thay đổi đó sẽ có những tác động như thế nào và liệu còn cần những giải pháp gì để việc quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế có hiệu quả

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?