TÌM HƯỚNG XỬ LÝ TRO XỈ CỦA CÁC NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THAN: KHÔNG THỂ CHẬM TRỄ

Chuyên mục: CÂU CHUYỆN HÔM NAY | Lượt xem : 15,132

Ngày đăng: 21/01/2019

TÌM HƯỚNG XỬ LÝ TRO XỈ CỦA CÁC NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THAN: KHÔNG THỂ CHẬM TRỄ

Lượng tro xỉ phát sinh hàng năm rất lớn, gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường, bức xúc cho người dân. Trong khi đó số được tiêu thụ, xử lý hàng năm lại chưa cao. Và nếu những tồn tại trong việc xử lý tro xỉ của nhà máy nhiệt điện không được giải quyết sớm sớm thì sẽ xuất hiện những quả đồi, ngọn núi tro xỉ, ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân. Vậy cụ thể bất cập hiện nay ra sao? Cần xử lý về công nghệ, môi trường và chính sách như thế nào để giải quyết những bất cập đó?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?