HIỂM HỌA TỪ RÁC THẢI NHỰA ĐẠI DƯƠNG

Chuyên mục: CÂU CHUYỆN HÔM NAY | Lượt xem : 15,584

Ngày đăng: 12/02/2019

HIỂM HỌA TỪ RÁC THẢI NHỰA ĐẠI DƯƠNG

Ô nhiễm rác thải nhựa đại dương ngày càng nghiêm trọng. Con người đang phải trả giá cho những gì mà họ vứt đi. Thế nhưng rác thải nhựa vẫn đang được thải ra mỗi ngày và vẫn chưa dừng lại. Mỗi quốc gia trên thế giới đều không thể đứng ngoài cuộc trong việc xử lý chất thải nguy hại này. Trong chương trình câu chuyện hôm nay, chúng tôi mời đến trường quay nhà khoa học GS.TS Phạm Hùng Việt để cùng trao đổi và làm rõ thêm những tác hại của rác thải nhựa đối với sự sống loài người và những giải pháp để hạn chế rác thải nhựa.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?