CẮT GIẢM CÁC ĐIỀU KIỆN KINH DOANH. KHÔNG CẮT GIẢM ĐIỀU KIỆN AN TOÀN.

Chuyên mục: CÂU CHUYỆN HÔM NAY | Lượt xem : 19,349

Ngày đăng: 31/03/2019

CẮT GIẢM CÁC ĐIỀU KIỆN KINH DOANH. KHÔNG CẮT GIẢM ĐIỀU KIỆN AN TOÀN.

Ngày 17/4/2018, Bộ giao thông vận tải đã ký ban hành Quyết định 767/QD-BGTVT công bố cắt giảm , đơn giản 384 điều kiện trên tổng số 570 điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực giao thông vận tải, đạt tỷ lệ 67,36%. Trong buổi họp giữa Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội và Bộ Giao thông vận tải, trước tình hình tai nạn giao thông diễn biến phức tạp, Uỷ ban Tư pháp đã yêu cầu Bộ Giao thông vận tải phải rà soát lại các điều kiện kinh doanh vận tải để đảm bảo không điều kiện an toàn nào bị cắt giảm. Vậy có hay không các điều kiện kinh doanh đảm bảo an toàn bị cắt giảm?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?