ĐẢM BẢO THÚC ĐẨY BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SỬA ĐỔI

Chuyên mục: CÂU CHUYỆN HÔM NAY | Lượt xem : 18,350

Ngày đăng: 25/03/2019

ĐẢM BẢO THÚC ĐẨY BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SỬA ĐỔI

Nhằm mục đích lấy ý kiến công nhân và người lao động trên cả nước trong sửa đổi các điều luật liên quan đến giới, thời gian qua Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức các hoạt động trao đổi, đối thoại với công nhân, khảo sát thực tiễn tại các doanh nghiệp nhằm nắm bắt tình hình thực hiện bình đẳng giới, làm rõ hơn những quy định của Bộ Luật Lao động về bình đẳng trong trả lương; bình đẳng trong cơ hội việc làm và chia sẻ trách nhiệm với gia đình và phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Vậy thực tiễn việc thực hiện bình đẳng giới như thế nào trong các doanh nghiệp? Bộ Luật lao động sắp sửa đổi cần phải điều chỉnh như thế nào để cải thiện khung pháp lý nhằm xóa bỏ phân biệt đối xử trên cơ sở giới? Và còn cần phải làm gì để thực sự có bình đẳng giới trong các doanh nghiệp?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?