ĐẦU TƯ CHO GIẢM NGHÈO - KHÔNG ĐỂ LÃNG PHÍ NGUỒN LỰC

Chuyên mục: CÂU CHUYỆN HÔM NAY | Lượt xem : 17,363

Ngày đăng: 19/03/2019

ĐẦU TƯ CHO GIẢM NGHÈO - KHÔNG ĐỂ LÃNG PHÍ NGUỒN LỰC

Năm 2019, các đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội; các đoàn ĐBQH đã và đang tiến hành các cuộc giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012-2018”. Thời gian qua, chúng ta không thiếu các chương trình về giảm nghèo, các chính sách pháp luật về giảm nghèo, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Thế nhưng, nguồn lực đầu tư có mang lại hiệu quả thực chất hay không? Đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã biết cách thoát nghèo hay vẫn còn tình trạng trông chờ, ỷ lại vào nguồn hỗ trợ của Nhà nước. Đây là vấn đề được đặt ra để hoạch định chính sách và triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bễn vững thực sự đi vào cuộc sống.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?