ĐẨY NHANH TIẾN TRÌNH CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Chuyên mục: CÂU CHUYỆN HÔM NAY | Lượt xem : 15,483

Ngày đăng: 16/03/2019

ĐẨY NHANH TIẾN TRÌNH CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Việc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước hiện được xem là hướng đi hiệu quả nhất trong việc từng bước xóa bỏ những đặc tính cố hữu và đôi khi thiếu tính thị trường của khối doanh nghiệp này. Ngoài ra, đây cũng là cách để tạo thêm các động lực phát triển mới cho nền kinh tế và tránh sự chồng lấn, đan xen gây xáo trộn cho các khu vực kinh tế

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?