TẬN DỤNG NGUỒN LỰC XÃ HỘI TRONG TUYÊN TRUYỀN TÁC HẠI CỦA LẠM DỤNG RƯỢU, BIA

Chuyên mục: CÂU CHUYỆN HÔM NAY | Lượt xem : 20,737

Ngày đăng: 22/05/2019

TẬN DỤNG NGUỒN LỰC XÃ HỘI TRONG TUYÊN TRUYỀN TÁC HẠI CỦA LẠM DỤNG RƯỢU, BIA

Để các quy định của Luật, đặc biệt với một Dự án Luật tác động đến nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội như Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia, được thực hiện hiệu quả trong thực tiễn rất cần sự chung sức của cả cộng đồng, trong đó có cả các doanh nghiệp sản xuất rượu, bia. Việc các doanh nghiệp sản xuất bia tham gia xây dựng quy chế chung về marketing của ngành bia Việt Nam và Truyền thông thương mại có trách nhiệm được kỳ vọng không chỉ tạo ra “sân chơi” công bằng cho các doanh nghiệp sản xuất bia mà còn là cơ sở để gắn trách nhiệm cộng đồng của các doanh nghiệp sản xuất bia với trách nhiệm giảm thiểu tác hại của lạm dụng bia trong xã hội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?