TRIỂN VỌNG NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN 2020

Chuyên mục: CÂU CHUYỆN HÔM NAY | Lượt xem : 76,058

Ngày đăng: 26/01/2020

TRIỂN VỌNG NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN 2020

Năm 2019, nông nghiệp Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Những bài học từ việc thành công trong vượt khó được coi là cơ sở để nông nghiệp Việt Nam thực hiện thắng lợi các chiến lược tái cơ cấu cho những năm tiếp theo. Những kết quả đạt được trong những năm qua sẽ là nền tảng vững chắc để chúng ta tin tưởng nông nghiệp Việt Nam sẽ thành công trong việc tận dụng tối đa cơ hội từ cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, đặc biệt trong các lĩnh vực mà Việt Nam có tiềm năng và lợi thế phát triển như: Nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, công nghệ sinh học…

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?