CHƯƠNG TRÌNH CCHN :PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO, CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP

Chuyên mục: CÂU CHUYỆN HÔM NAY | Lượt xem : 17,330

Ngày đăng: 30/11/2020

CHƯƠNG TRÌNH CCHN :PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO, CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP

Việt Nam là quốc gia có tốc độ tăng năng suất lao động cao trong khu vực ASEAN. Chất lượng lao động từng bước được nâng lên. Lao động qua đào tạo đã làm chủ được khoa học - công nghệ, đảm nhận hầu hết các vị trí công việc phức tạp trong sản xuất kinh doanh mà trước đây phải thuê chuyên gia nước ngoài…Tuy nhiên, chất lượng nguồn nhân lực lao động Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế. Tỷ lệ lao động trong độ tuổi đã qua đào tạo còn thấp, thiếu hụt lao động có tay nghề cao vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động và hội nhập.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?