CỔNG CÔNG KHAI Y TẾ- MINH BẠCH HÓA CÁC LĨNH VỰC Y TẾ

Chuyên mục: CÂU CHUYỆN HÔM NAY | Lượt xem : 14,961

Ngày đăng: 26/11/2020

CỔNG CÔNG KHAI Y TẾ- MINH BẠCH HÓA CÁC LĨNH VỰC Y TẾ

Để thực hiện công tác quản lý thiết bị y tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đáp ứng nguyện vọng của người dân về yêu cầu công khai, minh bạch của xã hội, Bộ Y tế đã xây dựng Cổng thông tin Công khai giá Trang thiết bị y tế để các đơn vị kinh doanh thiết bị y tế tại Việt Nam thực hiện công khai giá niêm yết, làm cơ sở cho các đơn vị, bệnh viện tham khảo khi lập kế hoạch đầu tư, mua sắm. Điều này có ý nghĩa như thế nào đối với công tác khám chữa bệnh nói chung và người dân được hưởng lợi gì?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?